Çështje kushtetuese

1. Analiza të thelluara juridike për cështje të kushtetueshmërisë së akteve juridike, si edhe për vlerësimin e cënimit të së drejtave kushtetuese te individëve.

2. Draftimi me nivel ekselent i kërkesave drejtuar Gjykatës Kushtetuese

3. Përfaqesim ligjor para Gjykatës Kushtetuese

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER