Çështje penale

1. Përfaqësim të palëve tek Policia e Shtetit, Prokuroria në lidhje me të gjitha fazat  e procedimit penal

2. Përfaqësim të personave fizikë dhe juridikë pranë të Gjitha Gjykatave të Shqipërisë për çështje ligjore penale, në lidhje me të gjitha figurat e veprave penale.

3. Monitorimi i respektimit të të drejtave dhe garanacive ligjore për personat e dënuar të institucionet e vuajtjes se dënimit.

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER