Çështjet e konkurrencës

Me staf të specializuar në njohjen e ligjit të konkurrences dhe procedurave ligjore ofrojmë:

1. Draftim të ankesave para Autoritetit te Konkurrencës me efikasitet maksimal përpilimi
2. Përfaqësimi dhe asistimi Juaj pranë Autoritetit në mbledhjen e dokumentacionit, inspektimet, seancat dëgjimore
3. Ankimim vendimesh dhe paraqitja e kërkesave për masa të përkohshme imediate
4. Ndjekja e procedurës Gjyqësore në lidhje me çështje të konkurrencës

 

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER