Financë-Bankë

Me një ekperiencë të spikatur në fushën e shërbimeve ligjore të tregut financiar, ofrojmë

1. Përfaqësim ligjor të operatorëve të tregut financiar bankar, jobankar, licensim të aktiviteteve financiare, draftimi i rregulloreve
2. Përfaqësim të institucioneve financiare pranë Gjykatave në lidhje me çështje përmbarimore, procedura të shitjes së kolateraleve, regjistrimi në Kadastër i pronave, negociata me klientët bankarë dhe jobankarë, çështje që lidhen me marrëdhëniet e punës
3. Konsulencë ligjore në fushën e faktoringut, qerasë financiare, sigurimeve, etj.

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER