Infrastrukturë

Me njohuri të thella në fushën e industrise së naftës, transportit, ndërtimeve ne mund të asistojmë me konsulencë ligjore projekte infrastrukturore, marrëdheniet kontraktuale, përditësim me kuadrin rregullator ligjor dhe implementimin e tij, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me fleksibilitet maksimal dhe me njohuri ligjore të orientuara drejt arritjes së objektivave sociale dhe ato të biznesit.

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER