Karrierat

Legalmaster orientohet dhe frymëzohet nga njerëzit.
Filozofia e kësaj shoqërie është të kërkojë më të mirët, kombinimin ideal të komponentit akademik dhe profesional me komponentin e vullnetit, ambicjes dhe këmbenguljes në sherbim të zgjidhjeve juridike.
Legalmaster ka një ftesë statike dhe të vlefshme në cdo kohe për të mirëpritur profesionistë të fushës juridike. Procedura e rekrutimit të njerëzve mbështetet tek meritokracia, komponentët e formimit profesional dhe komponentët e personalitetit.
Promovimi dhe zhvillimi drejt krijimit te nje skuadre kompakte, me integritet dhe vizion është parimi qe udhëheq karrierën tek kjo shoqëri.
Nese keni nje propozim Novator per pjesëmarrje apo kërkoni të aplikoni për punë, kontaktoni me shoqërine, nëpërmjet adresës së mëposhtme te mailit:

 × PYET FALAS LEGALMASTER