Mevlut Derti

Mevlut Derti i është bashkuar skuadres së Legal Master, prej 2018 në profesionin e Avokatit.

Me pasion dhe përkushtim, ka kryer një sërë kursesh dhe trajnimesh në fushen e lidershipit, mbi strukturat institucionale të bashkimit europian, të drejten e konsumatorit, të drejtat e njeriut, praktikat gjyqësore vendase dhe ato të Gjykatës Europiane e të Drejtave të Njeriut etj, të organizuara nga Shkolla e Magjistratures së Republikës së Shqipërisë, OSCE, Bashkimi Europian, Fondacioni SLYNN & IRZ, Gjerman. Fondacioni Konrad Adenauer (FKD), Fondacioni Friedrich Ebert (FES etj. 

Gëzon titullin e ndërmjetësit, duke pasur një eksperiencë të larmishme në fushën e ndërmjetësimit si: Drejtësia Restauruese për të Miturit, zgjidhja e konflikteve etj.

Ka një eksperiencë të larmishme dhe në shoqërinë civile prej 8 vitesh., si dhe si Avokat në cështjet e së drejtës civile, kontraktore, tregtare, pronësisë, familjare, detyrimeve, administrative dhe penale. 

Ka punuar për një kohë të gjatë si lektor trajnimesh në fushën juridike në disa qendra profesionale kualifikuese në Tiranë. 

I  vëmendshëm tek detajet,  me përgjegjshmëri të lartë në punë, me aftësi organizuese dhe koordinuese, Mevluti jep më të mirën tek skuadra e Legalmaster.

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER