Miga Ismaili

Miga Ismaili që prej korrikut 2019 i është bashkuar skuadrës së Legalmaster. 

Ajo asiston konsulencën ligjore dhe avokatët e Legalmaster me energji, frymë novatore dhe këmbëngulëse drejt arritjes së rezultatit optimal për klientin.

Miga ka cilësitë më të mira të komunikimit me klientin, informimin dhe orientimin ligjor të tij.

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER